WYDAWNICTWOOZIEMCZUK

Nowe spojrzenie na wędzidełko języka

299 

Najniższa cena z 30 dni: 299zł
Wydanie drugie rozszerzone

Brak w magazynie

Opis

Niniejszą publikację kierujemy do lekarzy, logopedów, położnych, doradców laktacyjnych, fizjoterapeutów oraz innych osób zainteresowanych tematyką ankyloglosji i zaburzeń funkcji języka. Książka jest podsumowaniem analizy klinicznej opartej na latach pracy z noworodkami, niemowlętami, starszymi dziećmi i dorosłymi. 

Przedstawiamy autorską klasyfikację wędzidełka języka, która uwzględnia różnorodność oraz złożoność budowy anatomicznej przestrzeni pod językiem, jak również systematyzuje obecność prawidłowego, normatywnego wędzidełka języka.

Proponowana przez nas typologia, uwzględniająca różnice anatomiczno-strukturalne, pozwala lekarzom i innym specjalistom na pełną ocenę budowy wędzidełka języka, wybór metody leczenia chirurgicznego oraz przewidywanie możliwych do osiągnięcia efektów.

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o nowe graficzne przedstawienie wszystkich typów wędzidełka języka oraz algorytm jego anatomicznej oceny. Publikacja zawiera arkusz wywiadu, oceny funkcjonalnej oraz badania wewnątrzustnego pacjenta. Szczegółowo opisujemy różne rodzaje zabiegów chirurgicznych, które można przeprowadzić na wędzidełku języka, przedstawiając wskazania i przeciwskazania medyczne, rodzaje znieczulenia, naturalne następstwa oraz powikłania pozabiegowe. Nowe wydanie jest również wzbogacone o kliniczną analizę osiemdziesięciu dziewięciu zdjęć pacjentów w różnym wieku. Prezentujemy fotografie wykonane podczas badania, przed oraz po zabiegach frenotomii, frenektomii i frenuloplastyki języka.

Autorzy: lekarz stomatolog Donata Oziemczuk,  neurologopeda kliniczny Monika Owsianowska

Oprawa: TWARDA

Papier: kreda mat 150g.

Liczba stron: 268

Wymiary: 23,5cm X 16,2cm  

 

Z recenzji dr Ewy Bielendy-Mazur (neurologopeda)

„Publikacja (…) stanowi bardzo cenne źródło wiedzy, umożliwiające zrozumienie budowy i funkcji wędzidełka w normie i patologii, z którym powinni zaznajomić się specjaliści zajmujący się obszarem intraoralnym. (…) Przejrzysta struktura książki sprawia, że po lekturze całości nawet czytelnik niezaznajomiony wcześniej z tematyką wędzidełka języka zrozumie omawiane w niej zagadnienia i będzie potrafił posługiwać się nabytą wiedzą”.

Z recenzji lek., lek.dent. Aleksandry Kowalczyk (lekarz, lekarz dentysta, specjalista otolarynolog)

„(…) to nowatorski przewodnik po skomplikowanej i budzącej wiele kontrowersji tematyce wędzidełka języka, z praktyczną klasyfikacją obejmująca zarówno jego aspekt anatomiczny, jak i czynnościowy, ułatwiający kwalifikację i planowanie postępowania, zarówno zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz ukazującą możliwe problemy do napotkania, a także przewidywalny efekt końcowy”.

Z recenzji dr n. med. Justyny Witalińskiej- Łabuzek (lekarz, lekarz dentysta)

„W ocenie lekarza, który zajmuje się leczeniem interdyscyplinarnym pacjentów w wieku rozwojowym, lekarza pracującego od kilku lat w jednym zespole z lekarzem laryngologiem, logopedą i fizjoterapeutą, przedstawiona klasyfikacja jest prosta, niezwykle klarowna, opisowa i ma szansę zbudować most pomiędzy specjalistami różnych dziedzin zajmujących się leczeniem pacjenta.”

Z recenzji dr n. hum. Marzeny Machoś (neurologopeda)

„Wydanie drugie zostało wzbogacone o arkusze wywiadu i oceny funkcjonalnej, informacje na temat przygotowania do zabiegu chirurgicznego na wędzidełku języka i okresu pozabiegowego, a także przegląd przypadków klinicznych. (…) Klasyfikacja D. Oziemczuk i M. Owsianowskiej daje możliwość porozumiewania się wspólnym językiem pomiędzy specjalistami.

Z recenzji dr n. med. i n. o zdr. Anny Kotlińskiej (położna, IBCLC, CDL, MYO)

„To obszerne kompendium anatomiczne, które prezentuje nową klasyfikację wraz z dokładnymi definicjami, wzbogaconymi rysunkami oraz zdjęciami pacjentów. Stanowi nieocenione narzędzie dla profesjonalistów oraz studentów kierunków medycznych poszukujących szczegółowej i kompleksowej analizy anatomii wędzidełka języka”.

Z recenzji mgr Marty Karwot-Pięty (neurologopeda)

„Niewątpliwą zaletą opracowania jest precyzyjne i klarowne przedstawienia protokołu badania zarówno noworodków, niemowląt, jaki i osób dorosłych, zaproponowanie algorytmu badania, a także jasnych wskazań i przeciwskazań do zabiegu. Ogromną wartością publikacji są zdjęcia zarówno struktur patologicznych, jak i normatywnych, a także fotograficzna dokumentacja śródzabiegowa i wykonana bezpośrednio po nim. Pozwala ona na przybliżenie całego procesu oceny, a także obserwacji rozwiązań chirurgicznych, które dotąd nie były dostępne dla logopedów”.